Nota prawna

Produkty zakupione w sklepie socoach.pl stanowią własność intelektualną osób, które są autorami danych produktów. Rozpowszechnianie produktów jest możliwe jedynie zgodnie z poniższymi zasadami:

  • darmowe produkty mogą być rozpowszechniane wyłącznie w ich wersji oryginalnej,
  • rozpowszechnianie części darmowych produktów wymaga wskazania w opisie źródła danej publikacji,
  • produkty płatne pochodzące ze sklepu socoach.pl przed ich rozpowszechnieniem wymagają uzyskania zgody autora pod groźbą kary finansowej 10 tys. USD.